Skip to main content
Start Data

1 en 2 februari 2025

Kosten

€3.785,00 p.p. met de early bird korting!

Inner Life Opleidingen start in 2025 met een opleiding Familieopstellingen.
We bieden een gedegen opleiding van twintig dagen.
We baseren ons op de klassieke vorm van Familieopstellen, zoals die door Bert Hellinger ontwikkeld is in de jaren 90. Het is deze vorm van opstellen die ons het meest effectief is gebleken in onze – ruim 25 jaar - ervaring met diverse vormen van Familieopstellingen.

In deze opleiding ligt het accent op ‘leren door te doen en te ervaren’. Maar tegelijkertijd, wordt het systemisch werken in een breder perspectief besproken en wordt er een gedegen theoretische basis gelegd met een door docenten geschreven Handboek.
 
Na deze opleiding ben je in staat om verantwoord en geheel zelfstandig familieopstellingen te begeleiden in groepen.

De familie is een systeem

Een familieopstelling is een therapeutische sessie waarbij een deelnemer een vraagstuk inbrengt waar hij of zij helderheid over wil krijgen. Vaak heeft zo’n vraagstuk zijn oorsprong in verborgen dynamieken die een rol spelen tussen diverse familieleden van degene die het vraagstuk inbrengt.

Je bent als persoon lid van een familie - een systeem - door biologische, wettelijke, affectieve, geografische en historische banden. Volgens de stichters van de systeemtherapie zijn menselijke problemen in de kern: problemen die ontstaan tussen personen die lid zijn van dit systeem. De onderliggende gedachte is dat als in een systeem (een gezin of partnerrelatie bijvoorbeeld) een van de leden een probleem heeft, het hele systeem ontwricht wordt. Omgekeerd kan men een individu helpen door het systeem waarin hij of zij leeft te versterken.

De methode van familieopstellingen werd – gebaseerd op andere systemisch georiënteerde methoden – ontwikkeld in West-Europa door de Duitser Bert Hellinger.

Tijdens een opstelling worden andere deelnemers uitgekozen als ‘representant’. De vragende deelnemer geeft hen een plaats in de ruimte ten opzichte van andere deelnemers. Hij/zij wordt deels geholpen door de facilitator – de begeleider van de opstelling.

De representanten worden ondervraagd over hun gevoelens en attitudes ten opzichte van elkaar en de situatie. Op deze wijze worden de onderlinge relaties en onbewuste processen die tussen personen spelen zichtbaar gemaakt.

Er komen bijvoorbeeld verstrikkingen aan het licht (vaak uit eerdere generaties ofwel intergenerationele problematiek) die hebben geleid tot stagnatie in het huidige leven van de deelnemer. Dit zijn vaak onverwerkte gevoelens als gevolg van nare gebeurtenissen zoals het jong overlijden van een ouder of kind, oorlogservaring of de scheiding tussen ouders. Die onverwerkte gevoelens kunnen later geboren kinderen onbewust en onbedoeld op zich nemen, waardoor zij uit balans zijn. Er wordt wel eens gesproken over familieziel, familiebewustzijn of familiekarma. Een opstelling maakt dat wat zich in een familieziel afspeelt zichtbaar.

Door middel van het opstellen van iemands systeem van herkomst kun je niet direct zichtbare relaties tussen familieleden en eventuele knelpunten daartussen herkennen, erkennen en zo mogelijk weg nemen.

Aan de orde komen:

 • Indicaties en contra-indicaties van familieopstellingen
 • Hoe een opstelling in zijn werk gaat en dat leren toepassen
 • De rituele taal in een opstelling
 • De rol van representanten
 • De drie niveaus: de realiteit, het wetende veld en de verschillende ordeningen ofwel de systemische wetten
 • De rol van de facilitator
 • De taal van een opstelling – dynamieken die ziek maken – verstrikingen
 • Reacties na de opstelling

De opleiding is als volgt ingedeeld:

Basis weekend 1 – twee dagen 1 en 2 februari 2025
Basis weekend 2 – twee dagen 8 en 9 maart 2025

- Relaties – twee dagen 21 en 22 juni 2025
- Helende opstellingen voor thema’s rondom misbruik en geweld – 10 september 2025 datum wordt nog bekend gemaakt.
- Opstellingen rondom verslavingen – 8 oktober 2025

Themadagen:
- de Vrouwenlijn – één dag 9 april 2025
- De mannenlijn – één dag 14 mei 2025

ONLINE EXAMEN VAN 10-13 uur FAMILIEOPSTELLINGEN 22 november 2025

29 en 30 november 2025 examendagen

13 en 14 december 2025 examendagen

Daarnaast ga je zes dagen zelf ervaring opdoen en volg je opstellingsdagen afwisselend bij docenten Jacqueline Snelder en Susanne Hazen. Je gaat dan observeren (in het voorjaar) en onder supervisie zelf familieopstellingen begeleiden.(in het najaar). De data hiervoor kun je uitkiezen in de data lijst die hiervoor in december 2023 bekend wordt gemaakt.

 • De methode van familieopstellingen helpt bij uitstek bij:

  • aanhoudende gevoelens van schuld, schaamte, angst, woede, verdriet
  • destructieve gedragspatronen
  • terugkerende levensvragen, thema’s, uitdagingen
  • relatieproblemen
  • verstoorde familierelaties

   

  Wanneer je een bepaald probleem hebt, waaraan je al op vele manieren gewerkt hebt, maar er zit nog altijd iets. Of wanneer je een bepaald probleem hebt en je weet niet waar het vandaan komt uit je eigen leven, dus je krijgt er geen grip op. Dan kan een opstelling behulpzaam zijn.


  Herken je dit bij jouw cliënten? En wil je jouw cliënten een stap verder brengen? Dan biedt deze opleiding een prachtige, effectieve, helende tool voor jouw praktijk.


De opleiding wordt gegeven door Jacqueline Snelder en Susanne Hazen:

Beide docenten hebben jarenlange ervaring met het geven van familieopstellingen en hebben beide les gehad van Bert Hellinger, de man die het familieopstellingen systeem heeft ontwikkeld. Daarnaast werken beide docenten ook met de kennis van Systemic Ritual van Daan van Kampenhout.

Introductie bijeenkomsten op de locatie Vitaalplein Vught. Voor al je vragen en alle informatie over de opleiding komen er meerdere online webinars/introductie en open informatie avonden op de locatie het Vitaalplein in Vught.

Dit zijn de OPEN DAGEN:

 1. 7 september van 14:00-17:00 uur
 2. 25 oktober van 14:00-17:00 uur
 3. 9 november van 14:00-17:00 uur
 4. 21 december van 14:00-17:00 uur

Opleiding Familieopstellingen

Opleiding Familieopstellingen

Cursus informatie

Startdatum 19-06-2024
Einddatum 30-01-2026
Sluitingsdatum 02-02-2026
Max. deelnemers Onbeperkt

Prijs Informatie

Ticket Type Prijs
Opleiding Familieopstellingen €3.785,00